Unsere schönen polnischen Berge-Our beautiful Polish Mountains

in polish •  last year 

[EN]
Our beautiful Polish Mountains
The Tatra Mountains are located in the Tatra Chain, in the Central Western Carpathians.
The Tatra Mountains are protected by the establishment of the Polish Tatra National Park and the Slovakian Tatra National Park in their area and membership of the World Network of Biosphere Reserves of UNESCO.

[PL]
Nasze piękne Polskie Góry
Tatry leżą w Łańcuchu Tatrzańskim, w Centralnych Karpatach Zachodnich.
Tatry są objęte ochroną przez ustanowienie na ich obszarze polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przynależności do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

[DE]
Unsere schönen polnischen Berge
Die Tatra befindet sich in der Tatra-Kette in den Westkarpaten.
Die Tatra-Berge sind durch die Gründung des polnischen Tatra-Nationalparks und des slowakischen Tatra-Nationalparks in ihrem Gebiet und durch die Mitgliedschaft im Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO geschützt.

IMG_20180515_134126.jpg

IMG_20180514_081819.jpg

IMG_20180514_124248.jpg

IMG_20180517_130410.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!