Programistyczny News #1 - Facebook, afery i aktualizacja APIsteemCreated with Sketch.

in polish •  last year 

Taki krótki NEWS dla web developerów choć pewnie nie tylko. Z racji trwającej afery z facebook'iem, sprawdźcie swoje aplikacje, jeśli używają one facebook'a do logowania, może być wymagana aktualizacja ustawień w przeciwnym razie logowanie może przestać działać. Jeśli drapaliście się po głowie dlaczego nagle przestało działać to teraz już wiecie :)

facebook.jpg

Z góry przepraszam, że chwilowo brak wpisów ale jak to u programisty, terminy gonią :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello I like your post I just gave you an upvote Make me a visit on my blog and if you like something of me an upvote too.@celioeguga