Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie możesz publikować tekstów cudzego autorstwa. I jeszcze próbować na tym zarabiać. Plagiat jest nielegalny i niemoralny.

Daje flagę ostrzegawczą. Jak usuniesz treść tego wpisu (edytuj) to flagę usunę.

Monetyzujesz cudzą twórczość. Po co?