RE: strajk nauczycieli

You are viewing a single comment's thread from:

strajk nauczycieli

in polish •  last month

Nie zawsze średnia dobrze obrazuje sytuację, bo początkujący nauczyciel z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym zarabia skandalicznie mało. Już teraz widać brak początkujących w zawodzie i starzenie się kadry pedagogicznej.
Młodzi ludzie po roku, dwóch zamieniają szkołę na inne miejsce pracy. Tym, którzy poświęcili ileś tam czasu i pieniędzy na zrobienie stopni awansu zawodowego po prostu trudniej podjąć taką decyzję. A i wielu z nich po prostu dobrze się czuje w pracy pedagogicznej - to jest coś co naprawdę chcieli robić.

I ja nie chcę 500+ ani innych socjali. Referendum?

Wynagrodzenia powinny rosnąć, bo mamy inflację. I tak - powinny rosnąć powoli wszystkim. Ale co zrobić, jeżeli u nas jest niechlubna "tradycja" podwyżek tylko wtedy, gdy sytuacja zrobi się paląca?

W sumie uważam, że dobrym uzdrowieniem sytuacji i motywatorem do realnych i realistycznych zmian w oświacie byłby masowy odpływ nauczycieli ze szkół. Kto wie, może już niedługo demografia wymusi naprawdę konkretne reformy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jeśli ktoś zarabia dużo mniej, to ktoś zarabia też dużo więcej średniej i dyrektorzy raczej średniej nie robią. Postulują podwyżki dla kwoty bazowej zdaje się. Czyli dla tych co zarabiają powyżej średniej też. Nic nie miałbym do najmniej zarabiających.

Związkowcy walczą o podwyżkę w wysokości 1000 zł dla każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego szkoły.

WTF?!?!

W sumie uważam, że dobrym uzdrowieniem sytuacji i motywatorem do realnych i realistycznych zmian w oświacie byłby masowy odpływ nauczycieli ze szkół. Kto wie, może już niedługo demografia wymusi naprawdę konkretne reformy.

Tu się zgodzę, tylko że w innych zawodach nie ma wcale tak kolorowo, dlatego strajki a nie składanie wypowiedzeń.

·

Nawet te tysiączłotowe, czyli maksymalne oczekiwane przez jeden związek (drugi postuluje 15% w tym roku i 15% w przyszłym) podwyżki dla każdego nauczyciela kosztowałyby około 6 mld złotych. 500+ to 24,5 mld rocznie.

Właśnie te średnie zarobki to jest specyficzna ciekawostka. "Newsweek" ostatnio opublikował grafikę z informacją, że nauczyciel w Polsce zarabia średnio 98 tys. zł rocznie. Związki zazwyczaj mówią o kwotach netto, ministerstwo o brutto, co slinie rozmywa obraz sytuacji. Wiem, jakie kwoty zarabia kilku nauczycieli znanych mi osobiście - w dyskusji zapewne znów byłby to dowód o niskiej wartości, ale są to pewne fakty, coś co widziałam na własne oczy.