Podsumowanie botVote

in #polish4 years ago

Steemit

Drodzy Steemianie

Najwyższy czas przedstawić podsumowanie działalności botVote.
Nowy Hardfork i chwilowy spadek mocy głosowania jest dobrym momentem aby zrobić drobne podsumowanie z działalności botVote.

Do dnia dzisiejszego zostało uruchomionych 14 postów z czego po zakończeniu 9-ciu został uruchomiony bot.
Do każdego botVota przystępowało między: 25 a 49 uczestników.
Siła oddawanego głosu po stronie botVote oscylowała pomiedzy 0.01 a 0.03$ z mocą 50% lub 100%.

Dodatkowo w dniach gdy bot nie był uruchamiany z tego konta były oddawane głosy na posty z tagiem #polish.

Wszystkim uczestnikom z góry dziękujemy.
Ponieważ nadal jest zainteresowanie więc zabawę będziemy kontynuować nadal.

UWAGA!!!
Ponieważ po ostatnim hardforku została wyzerowana siła głosowania.
Kolejne uruchamianie botVote będzie przesunięte do czasu odbudowania się mocy do 100%.
Prosimy o wyrozumiałość.

Poniżej Tabela z listą odanych głosów:

Dotychczasowe efekty pracy:

Lp Ilość uczestników Siła głosu Ilość głosów/uczestnika
1 23 50% 2
2 35 50% 1
3 42 50% 1
4 25 100% 1
5 29 100% 1
6 48 50% 1
7 36 50% 1
8 35 50% 1
9 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
10 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
11 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
12 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
13 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
14 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
15 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30301.23
ETH 2074.92
USDT 1.00
SBD 2.67