botVote #3

in #polish4 years ago

Steemit
Witam

Zapraszam do korzystania z bota głosującego - botVote.

Pierwszy botVote już za nami.
Generował głosy z mocą 50%.
Każdy z uczestników otrzymał do 2 głosów.
Od uruchomienia 2-go bota minęły już 3 dni więc czas na kolejny.

Bot jest przeznaczony do głosowania na wszystkie polskie treści emitowane na Steemit.
Założenia:

Dotychczasowa działalność portalu Steemit naszpikowana jest wieloma botami, które w zamian za konkretne wpłaty generują głosowania zwrotne.
Niestety osoby z poziomem konta wyściowym (25) i niższym, czyli początkujące osoby mają małe szanse aby korzystać z tych botów ponieważ nie uzbierali jeszcze żadnych Steem'ów.
Dodatkowo takie osoby nie posiadają jeszcze znajomych i czytelników którzy będą głosować na ich artykuły.
W związku z tym powstał bot z którego usług można korzystać już od pierwszych dni na Steemit.
Wszystkie Wasze głosy zostaną przetransferowane na Steem Power i zwiększą siłę zwrotnych głosów.
Jeżeli spodoba się Wam ten rodzaj głosowania to w późniejszym okres będziemy tworzyli swego rodzaju FunClub.
Ale o tym za jakiś czas.

Pod tym linkiem znajdują się Zasady Działania
Zapraszam do uczestnictwa.
Promujemy polskie uczestnictwo na portalu Steemit

UWAGA!!!

Zastrzegamy sobie prawo do edycji niniejszych zasad wraz z rozwojem oprogramowania bota.
Wszelkie uwagi proszę umieszczać w komentarzach.
Wszystkie przeczytamy i przeanalizujemy.
Jeżeli podoba Ci się idea i chciałbyś nas wspomóc kilkoma Steem'ami lub Steem Dolarami przeslij je na nasze konto.
Całość zostanie przetransferowana na Steem Power i zwiększy to siłę naszych głosów do Was.
Zdjęcie:Pixabay

Sort:  

Congratulations @bottransakcyjny! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

jestem za

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30125.81
ETH 2048.40
USDT 1.00
SBD 2.64