Sort:  

Super, dzięki. Dopiero się uczę nagrywać, więc jest parę wtop, ale będzie lepiej.

Dobry film :) Bardzo pomocny

Dziękuję :)

Znam tekst, fajnie go sprzedałeś audiowizualnie. Dobra stylówa. Pozdrawiam!

Dziękuje pozdrawiam !

dobre rady zawsze mile widziane !

Dzięki :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 36838.90
ETH 2448.05
USDT 1.00
SBD 3.91