RE: ACTA 2.0 Czy nadchodzi koniec Internetu jaki znamy?

You are viewing a single comment's thread from:

ACTA 2.0 Czy nadchodzi koniec Internetu jaki znamy?

in polish •  last year 

kolejny wpis widzę się pojawia no super. jutro- pojutrze będzie mój vlog na ten temat. też chce brać udział w tej rewolucji.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chętnie obejrzę twój vlog na ten temat. Oczywiście obowiązkowo dam Upvote i Resteem. Niech wiedzą, że nie zadziera się z internetem.

dzisiaj wieczorem będzie już uploadowane