RE: Byłem na niedzielnej mszy w kościele po 8latach! Recenzja ze spotkania w stylu #swiatblura

You are viewing a single comment's thread from:

Byłem na niedzielnej mszy w kościele po 8latach! Recenzja ze spotkania w stylu #swiatblura

in polish •  last year 

nie bo ogólnie zawsze miałem to w głębokim poważaniu. jednak często rozmawiałem ktoś kto czytał u lubiłem dyskutować. z racji ze to dość trudne tematy to" po kielichu jednym drugim " było to przyjemne i jak najbardziej lubiłem to robić.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!