#Karolmusisz - Podsumowanie 2018/Cele 2019.

in polish •  11 months ago 

2018 był niesamowity. Zaczynałem go jako kandydat na Typowego Janusza a skończyłem w mega kreatywnym gazie, spełniając po drodze kilka swoich wielkich marzeń, również dzięki steemitowi. Dużo działałem, dużo zmieniłem i dużo zrozumiałem. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Nie było lekko ale było pięknie.

Sport

W 2018 zaliczyłem 1000 pompek/miesiąc (czerwiec) i 3000 pompek w 3 miesiące (październik-grudzień).
Cel na 2019 to 12000 pompek w rok - nic dodać, nic ująć teoretycznie to tylko niecałe 33 pompki dziennie ale na szczęście tylko teoretycznie.

W 2018 zaliczyłem też 413 punktów zliczając wszystkie aktywności szeroko pojętego "kardio":
-1 km biegu - 1 pkt.
-1 km na rowerze - 0,5 pkt.
-1 km na rolkach - 0,7 pkt.
-1 km na rowerze stacjonarnym - 0,65 pkt.
W 2017 osiągnąłem 411 punktów tak więc wynik pobiłem - cel osiągnięty.

kardio2018.JPG
Wyniki osiągnięte w 2018 roku (km)

Na 2019 nie wyznaczam sobie podobnego celu, na obecną chwilę badam co byłoby dla mnie najlepsze, chcę jak najszybciej podjąć decyzję bo wiem już że aby utrzymać formę i dobre samopoczucie muszę mieszać wysiłek statyczny z dynamicznym więc trening kalisteniczny to będzie za mało.

Rozwój

Wiosną porzuciłem naukę programowania, ale nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do tego wrócę. Przyjąłem zbyt optymistyczne założenia, wydawało mi się, że pójście na kurs to połowa roboty a rzeczywistość okazała się być zgoła odmienna. Dodatkowo widzę, pracując w jednym coworkingu z programistami widzę, że ich praca w kwestii formy niewiele różni się od mojej obecnej (inna branża) a nie jest to taka zmiana do której chcę dążyć.
W 2019 stawiam na szeroko pojęte pisanie, również w ramach blogowania, dodatkowym celem na ten rok jest minimum jedna przeczytana książka w miesiącu (12 w roku).

Podróże

W 2018 było tego jak na mnie mało: kilka wypadów do Warszawy i okolic, Rzeszowa (pozdrowienia dla Hallmannów!), szalony kawałek pielgrzymki do Częstochowy z przerwą na (nie moje ;)) wesele, Białystok po drodze do Dyneburga plus z zagranicy tylko Łotwa oraz trochę Litwy.
Cel na 2019 to minimum 2 nowe odwiedzone kraje i minimum jeden wyjazd w góry.

Pieniądze

500 PLN/miesiąc zarobionych poza etatem - po drodze do osiągnięcia tego celu będę stosował i testował różne formy zarobkowania, być może o niektórych z nich napiszę.

Przedstawiona powyżej lista jest taką na obecny moment, będzie się ona dynamicznie zmieniała, przynajmniej co miesiąc będę ją aktualizował i prezentował postępy.

Wszystkiego dobrego w 2019 roku! :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @basementdisco! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @basementdisco! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hi! You are my active follower. Can I help you?

Posted using Partiko Android