EN+PL. Sand from the Sahara reached Poland. Piasek znad Sahary dotarł nad Polskę.steemCreated with Sketch.

in polish •  last year 

Over the last few days, the region has seen a mass of yellow dust settling on windows and window sills. As it turns out, a cloud of dust from the Sahara has reached Poland. This dust, combined with rainfall, causes rain to fall from the sky, leaving a sediment.

Przez ostatnie kilka dni nad regionem można zauważyć masę żółtego pyłu osadzającego się samochodach oknach i parapetach. Jak się okazuje, nad Polskę dotarła chmura pyłu znad Sahary. Pył ten w połączeniu z opadami deszczu sprawia, że z nieba pada brudny deszcz, który zostawia osad.

20180419_074733.jpg

20180419_074741.jpg

20180419_074751.jpg

20180419_074802.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!