Polscy koszykarze na Mistrzostwach Świata po 52 latach.

in polish •  3 months ago 

kosz.jpg

Reprezentanci Polski awansowali na Mistrzostwa Świata, pomimo fatalnej pierwszej kwarty koszykarze zwyciężyli nad Chorwacją 77:69. Gdy półtora roku temu rozpoczynały się eliminacje wszyscy ich skreślali, a oni pokazali, że potrafią walczyć i nikogo nie wolno skreślać na starcie. Zawodnicy za awans otrzymają 500 tys. zł do podziału oraz każdy dostanie samochód i okolicznościowy zegarek. Impreza ta odbędzie się w tym roku na przełomie sierpnia i września w Chinach.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @awakenmaster! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Wreszcie po tylu latach moja ukochana koszykówka może zagości w domu przeciętnego Kowalskiego. Mam nadzieję, że zyska trochę na popularności...

Posted using Partiko Android

·

Wiesz wszystko zależy od wyniku, co uda im się osiągnąć na mistrzostwach.

·
·

Na pewno, więc trzeba trzymać kciuki

Posted using Partiko Android

·
·
·

Prawda