O czym oni śpiewają - CZECHY

in polish •  last year

Choć Czesi mogą pochwalić się państwowością podobnie dawną, jak Polacy, to jednak ich hymn państwowy jest od polskiego znacznie młodszy – został oficjalnie przyjęty 1 stycznia 1993 roku. Dla uczciwości należy jednak podkreślić, że pieśń ta stanowiła także pierwszą część hymnu Czechosłowacji (w użyciu od 1918 do 1939 i od 1945 do 1992).

Jego historia sięga lat 30 XIX wieku, kiedy to w Teatrze Stanowym w Pradze pojawiła się pierwsza sztuka wystawiana w języku czeskim – śpiewogra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Jej kompozytorem był František Jan Škroup, słowa napisał Josef Kajetán Tyl. Dzieło, jako całość, nie cieszyło się specjalną popularnością – w przeciwieństwie do dwunastej pieśni, zatytułowanej Kde domov můj?- ta szybko zaczęła funkcjonować samodzielnie (choć sam autor tekstu nie był przekonany o jego artystycznych wartościach) i gdy Czesi, wraz ze Słowakami, stworzyli niepodległe państwo po I wojnie światowej – została wybrana na hymn Czechosłowacji. W okresie międzywojennym w obiegu funkcjonowały także słowa w językach niemieckim oraz węgierskim. Obecnie oficjalnie hymnem jest wyłącznie pierwsza zwrotka pieśni.

Oryginalny tekst głosił:

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

W polskim przekładzie będzie to brzmieć:

Gdzie jest mój dom,
gdzie jest mój dom?
Woda huczy pośród łąk,
Bory szumią pośród skał,
w sadzie błyszczy wiosną kwiat,
Na pozór to ziemski raj!
A to jest ta piękna ziemia,
ziemia czeska – mój dom,
ziemia czeska – mój dom!

Gdzie jest mój dom,
gdzie jest mój dom?
Czy znasz w kraju Bogu miłym,
dusze delikatne w ciele dziarskim,
jasną myśl, początek i pomyślność,
i tę siłę na przekór zniszczeniu?
To jest Czechów ród wspaniały,
pośród Czechów jest mój dom,
pośród Czechów jest mój dom!

I ilustracja muzyczna:

Wykonanie instrumentalne:

Wykonanie instrumentalne na orkiestrę dętą:

Wykonanie a capella (1 zwrotka) i chóralne (2 zwrotka) z Fidlovački:

Wykonanie a capella, obie zwrotki - śpiewa Sextet Plus:

Wykonanie w języku niemieckim:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zawsze miło się dowiedzieć czegoś nowego o południowych sąsiadach