Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

wow, masz talent, myślę, że jak trochę poćwiczysz, to twoje rysunki będą świetne ;)

·

Dzięki :) myślę, że potrzebuje jeszcze wiele czasu aby dojść do perfekcji w rysunku :)