Słońce w architekturze! [PL] / Sun in architecture! [ENG]

in #polish5 years ago (edited)

[PL]
Piramida Słońca! Teotihuacán - Meksyk
Do piramidy dochodzimy aleją śmierci, nazywanej również aleją zmarłych. To temat na dłuższą opowieść.

[ENG]
Pyramid of the Sun! Teotihuacán - Mexico
We reach the pyramid by avenue of death, also known as the Avenue of the Dead. It's a topic for a longer story.
DSC_0660.JPG

[PL]
Widok na piramidę słońca z piramidy księżyca.
Kilkanaście lat temu jeszcze swobodnie wchodziłem na sam szczyt tej piramidy bez problemu. Gdy odwiedzałem to starożytne wymarłe miasto ponownie już tej możliwości nie było. Na zdjęciach widać erozję szczytu piramidy słońca.

[ENG]
A view of the pyramid of the sun from the pyramid of the moon.
A over a dozen years ago I was still able to climb to the very top of this pyramid without any problem. When I visited this ancient extinct city, there was no such opportunity again. The photos show the erosion of the summit of the pyramid of the sun.

DSC_0676.JPG

DSC_0683.JPG

Zamkniety szczyt piramidy słońca! Closed top of the sun pyramid!
DSC_0831.JPG

Makieta antycznego miasta z piramidami - Mockup of the ancient city,
DSC_0770.JPG

DSC_0796.JPG

DSC_0783.JPG

Miłego oglądania zdjęć. Have a nice photo viewing.
[PL]
Zdjęcia: własne
Miejsce: Teotihuacán, Teotihuacan - Mexico
Zdjęcie wykonano aparatem Nikon D80 z obiektywem Nikon AF-S NIKKOR 18-135mm 1:3.5-5.6G ED

[ENG]
Photo - own
Place: Teotihuacán, Teotihuacan - Mexico
The picture was taken with a Nikon D80 camera with a Nikon AF-S NIKKOR 18-135mm 1: 3.5-5.6G ED lens

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27153.88
ETH 1900.39
USDT 1.00
SBD 2.25