Miejsce gdzie zatrzymał się czas! Tajlandia - Ayutthaya [PL]

in #polish5 years ago

Ayutthaya, dawna stolica Tajlandii
Tajlandia - Ayutthaya miejsce, gdzie Jean Claude Van Damme ćwiczył do swych walk jako kickboxer.

To w tym dawnym mieście Ayutthaya znajduje się słynna głowa Buddy w korzeniach drzewa.
Ta już niebawem w szerszej foto relacji...

100_3108.jpg

Ayutthaya (także Ajutthaja; pełna nazwa Phra Nakhon Si Ayutthaya) – stolica prowincji Ayutthaya, położone kilkadziesiąt kilometrów na północ od Bangkoku.
Miasto powstało w roku 1351 (po zniszczeniu Lop Buri przez epidemię ospy), a jego założycielem był król Ramathibodi I. Ayutthaya szybko rozwinęła się do dużego miasta handlowego ze szlakami do Chin i Indii.

Zdjęcie: własne
Aparat fotograficzny:KODAK Z650 ZOOM DIGITAL CAMERA
Miejsce: Tajlandia, Ayutthayi

Sort:  

Congratulations @august84! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27204.60
ETH 1902.70
USDT 1.00
SBD 2.26