Sort:  

A jakie ogrzewanie planujesz zastosować? Grzejniki? Jeśli tak to jakie źródło ciepła? Piec na ekogroszek? :)

Grzejniki + piec gazowy :) Dla mnie ważne są inne aspekty. np. wolę dołożyć do okien antywłamaniowych z szybami P4. Każdy ma swoje koncepcje :)

Nie no jasne to jest :) Tak tylko dopytuję a nóż jakaś inspiracja się pojawi :) piec kondensacyjny?

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23169.00
ETH 1671.17
USDT 1.00
SBD 2.65