Szczęśliwego Nowego Roku 12 019!!!

in polish •  5 months ago  (edited)Przyglądając się Ziemi z daleka można jeszcze ciągle przeoczyć, że homo sapiens kiedykolwiek tu mieszkał. Oceany, duża część pustyń, lasów i gór wyglądają podobnie, jak przed milionami lat. Jeśli jednak popatrzeć z bliska widać, że część “gór” to monstrualne budynki i fabryki; wody rzek są kontrolowane; lasy ustąpiły zbożu, kukurydzy i pastwiskom; w nieskończoność ciągną się alfaltowe autostrady. Ewolucja nie dotyczy już wszystkich gatunków. Jeden z nich opanował naturę i zamienił ją we własny dom - dom wielkości planety.

Kiedy zaczął się ten proces naszego oddzielania się od wszystkich innych istot żywych do tego stopnia, że w końcu staliśmy się “małymi bogami” Ziemi? Czy ten moment wart jest upamiętnienia? Włoski geolog Cesare Emiliani zaproponował w roku 1993 reformę kalendarza, polegającą na dodaniu 10 000 lat do obecnej numeracji (np. 12018 zamiast 2018). Rok zero miałby znaleźć się w odległej o około 12 tys. lat przeszłości. Właśnie wtedy porzuciliśmy zbieractwo i łowiectwo. Uprawa roślin otwarła nam drogę do ogromnych społeczności i projektów na skalę, jakiej Ziemia nigdy wcześniej nie widziała.

Niemiecki serwis edukacyjny Kurzgesagt za bardziej sprecyzowane “wydarzenie zero” chciałby uznać wybudowanie w tamtym okresie Gobekli Tepe, najstarszej ludzkiej świątyni (na terenie dzisiejszej południowej Turcji). Na 7000 lat przed piramidami Egiptu, przy użyciu jedynie drewnianych i kamiennych narzędzi, nieznana społeczność postawiła kręgi ogromnych kamiennych kolumn, wysokich na 6 m, ważących po 40 ton. Zapewne nigdy się nie dowiemy, kim byli ani jakim bogom poświęcona była ich świątynia. 

Nowy kalendarz uznawałby symbolicznie, że Gobekli Tepe powstała przed 12 018 laty i to byłby rok zerowy. Kalendarz Epoki Ludzi dla ważnych wydarzeń w naszej historii nie potrzebowałby dat ujemnych (“przed naszą erą"). Epoka brązu zaczęłaby się w około roku 5000 el. Około roku 7000 pojawiły się pierwsze wielkie cywilizacje: kultura Doliny Indusu w Indiach, starożytny Egipt, kultura minojska na Krecie i Sumer w Mezopotamii (dziś Irak). Głazy Stonehenge pojawiły się na Wyspach Brytyjskich. Złota era starożytnej Grecji przypadła na lata 9500-9700 ery ludzi. Cezar został zamordowany w roku 9956, a Jezus urodził się najprawdopodobniej w Nazarecie (Judea) około roku 995-go. Dziś oczywiście mielibyśmy przedostatni dzień 12 018, a pojutrze zacząłby się - 12 019 rok.

Kalendarz Epoki Ludzi - który właśnie zakupiłem i zaraz powieszę na ścianie - chce włączyć w historię naszych przodków ze starszych epok i bardziej rozległych terenów, niż narzucony światu przez kulturę Zachodu kalendarz Gregoriański. Być może pomógłby nam lepiej myśleć o współczesnej globalnej wiosce? Bardziej uznać za swoich ludzi innych ras, wyznań i dalekich miejsc urodzenia? Dodanie 1 przed 2018 nie wymagałoby zmian wewnątrz kalendarza, miesiecy, dni itp.

Zaczynamy gruntownie zmieniać genetyczną konstrukcję całej żywej Przyrody. Planujemy pierwsze realistyczne wyprawy międzygwiezdne. Zaczynamy myśleć o przebudowie Merkurego na pierścień wokół Słońca, aby przejąć 100% jego energii. Czy nie pora liczyć naszej historii jako “czasu ludzi”, wszystkich ludzi? Z drugiej strony, co wcześniejszymi gatunkami homo? Co z naszymi zwierzęcymi przodkami, z jakimi połączyła nas ewolucja? Dlaczego nie zacząć kalendarza od początku życia na Ziemi?

Ale nie rozpędzajmy się za bardzo. Na dziś: 

życzę Wam szczęśliwego roku 12 019!!!Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Do dziś pluję sobię na brodę, że nie zawitałem do Gobekli Tepe gdy byłem w Turji. Byłem dosłownie 5km od tego miejsca :P Super pomysł na kalendarz!

Congratulations @assayer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!