Pl-publikacje 2 - GŁOSOWANIE PRZESUNIĘTE

in #polish4 years ago

Screenshot 2020-01-18 at 3.09.26 PM - Edited.pngDziś tylko krótka notka o sytuacji w konkursie pl-publikacje II.

Trwa publikowanie zgłoszonych artykułów. Udało mi się dotrzeć do większości autorów, a 8 z nich już opublikowało swoje prace. (Dzięki!) Brakuje 3 tekstów. Prowadzę rozmowy z dwoma kolejnymi autorami. Największy problem mam z @veggie-sloth, którego nigdzie nie mogę znaleźć… Ktoś mógłby pomóc, dać mu znać?

Ponieważ wszyscy autorzy bardzo cierpliwie czekali (chyba ze dwa lata) na zamknięcie tej edycji, chcę dać tym spóźnialskim i tym zagubionym jeszcze tydzień. Ale nie więcej. Innymi słowy definitywnie ogłoszę początek głosowania w następny weekend (8-9 lutego).

Zapraszam serdecznie do CZYTANIA już ogłoszonych tekstów na blogach:  @angatt, @assayer, @bowess, @jacekw, @kusior, @marcon, @rolsonpatison i @zwora. Jednak nie podaję tutaj listy linków do już ogłoszonych prac, żeby nikt na nic jeszcze w ten weekend NIE głosował (przez pomyłkę lub nieuwagę). Listę do głosowania podam dopiero 8-9 lutego, gdy wszystkie prace się pojawią i głosowanie wystartuje.

Na razie tyle :)


Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64091.48
ETH 3514.97
USDT 1.00
SBD 2.52