Kryzys 2020 - Koronawirus | Kryptowaluty | Nieruchomości

in #polishlast year

Kryzys 2020 - Koronawirus | Kryptowaluty | Nieruchomości

0:23 Wszystko co musisz wiedzieć o ropie.
1:06 Wartościowy materiał o nieruchomościach
1:51 Czy byliśmy w stanie przewidzieć kryzys?
2:35 Jakie skutki powoduje koronawirus w gospodarce?
3:05 Czy kryptowaluty są zagrożone?
3:40 Jaką pomoc dostała moja firma od rządu?
4:23 Odmrażanie gospodarki
7:27 Bardzo ważne pytanie

Wiedza o IT - Newsletter:
https://askomputer.us18.list-manage.com/subscribe?u=9e9290a707057939aaef84e2a&id=f7a9aafd7

Materiał o spadku ceny ropy -

- Logicznie o inwestowaniu
Materiał o nieruchomościach - https://podcast.ruszamynieruchomosci.pl/rn129/ - Ruszamy nieruchomości; Autor: Marta Baczewska-Golik

Coin Marketplace

STEEM 1.05
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 56762.56
ETH 2234.79
BNB 522.97
SBD 7.87