Zima znaleziona

in #polish3 months ago (edited)

IMG_20200104_173421_146.jpg

Melduję, że udało się znaleźć zimę. Jest w Beskidach, ale faktycznie dopiero w wyższych partiach gór. Po drodze dużo lodu, który utrudniał mocno przejście, zwłaszcza dla kogoś, kto tak jak ja lubi mieć stabilny grunt pod nogami 😅

IMG_20200104_113238.jpg

Na dole widoki nieciekawe, raczej szaro buro, jak za smutnej jesieni.

IMG_20200104_110838.jpg

Ale bliżej szczytu to już inna historia :)
IMG_20200104_124029.jpg

28 km w nogach, Czantoria mała i duża zdobyte 💪

Sort:  

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!