Taki grudzień, to ja rozumiem

in #polish3 months ago

IMG_20191221_130718.jpg

Nie sądziłam, że mój pierwszy sezon rowerowy będzie trwał do grudnia!
Ta pogoda niemal wiosenna ma swoje dobre strony - udało się pokręcić 30 km, a więc i pospalać kilka kalorii przed świątecznym obżarstwem ;)

Niemniej jednak, raz w roku, na Święta i Sylwestra oczekuję śniegu. Marzy mi się już trochę mroźny spacer po skrzypiącym śniegu...

No cóż - kiedyś zapewne zima w końcu przyjdzie (oby nie w kwietniu!), a tymczasem trzeba korzystać z tego co jest 😊IMG_20191221_100704.jpg

Sort:  

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!