Posiadanie psa jest uzależnione od naszej struktury genetycznej.

in #polish2 years ago

Naukowcy badali dziedziczność posiadania psów na podstawie informacji z 35 035 bliźniaczych par ze szwedzkiego rejestru bliźniaczego. Nowe badania sugerują, że zmienność genetyczna wyjaśnia ponad połowę zmienności w posiadaniu psa, co oznacza, że na wybór posiadania psa duży wpływ ma indywidualny skład genetyczny.

1.jpeg

Psy były pierwszymi zwierzętami domowymi i mają bliskie relacje z ludźmi od co najmniej 15.000 lat. Dziś, psy są powszechnie spotykanymi zwierzętami w naszym społeczeństwie i są uważane za zwiększające dobre samopoczucie i zdrowie ich właścicieli. Zespół porównał skład genetyczny bliźniąt (przy użyciu szwedzkiego rejestru bliźniaków - największego tego typu na świecie) z własnością psa. Wyniki są publikowane po raz pierwszy w raportach naukowych. Celem było ustalenie, czy posiadanie psa ma element dziedziczny.

"Byliśmy zaskoczeni widząc, że skład genetyczny danej osoby wydaje się mieć znaczący wpływ na to, czy jest ona właścicielem psa. Jako takie, ustalenia te mają poważne konsekwencje w kilku różnych dziedzinach związanych z rozumieniem interakcji pies-człowiek w historii i w czasach nowożytnych. Chociaż psy i inne zwierzęta domowe są częstymi członkami gospodarstw domowych na całym świecie, niewiele wiadomo o ich wpływie na nasze codzienne życie i zdrowie. Być może niektórzy ludzie mają większą wrodzoną skłonność do opieki nad zwierzęciem domowym niż inni" - mówi Tove Fall, główny autor badania i profesor epidemiologii molekularnej na Wydziale Nauk Medycznych i Nauki dla Laboratorium Życia Uniwersytetu w Uppsali.

2.jpg

Carri Westgarth, wykładowca interakcji człowiek - zwierzęta na Uniwersytecie w Liverpoolu i współautor badania, dodaje: "Wyniki te są ważne, ponieważ sugerują, że domniemane korzyści zdrowotne wynikające z posiadania psa zgłoszone w niektórych badaniach mogą być częściowo wyjaśnione przez różne genetyki badanych osób.

Badanie bliźniąt jest dobrze znaną metodą rozwiązywania problemów związanych z wpływem środowiska i genów na naszą biologię i zachowanie. Ponieważ identyczne bliźnięta dzielą cały swój genom, a nieidentyczne bliźnięta średnio dzielą tylko połowę zmienności genetycznej, porównania zgodności posiadania psa w parze pomiędzy grupami mogą ujawnić, czy genetyka odgrywa rolę w posiadaniu psa. Naukowcy uznali, że wskaźniki zgodności posiadania psa są znacznie większe u identycznych bliźniąt niż u nieidentycznych - co potwierdza pogląd, że genetyka rzeczywiście odgrywa główną rolę w wyborze posiadania psa.

"Te bliźniacze badania nie mogą nam dokładnie powiedzieć, które geny są zaangażowane, ale przynajmniej po raz pierwszy wykazać, że genetyka i środowisko odgrywają taką samą rolę w określaniu własności psa. Kolejnym oczywistym krokiem jest próba określenia, które warianty genetyczne wpływają na ten wybór i jak odnoszą się one do cech osobowości i innych czynników, takich jak alergia" - mówi Patrik Magnusson, starszy autor badania i profesor nadzwyczajny w dziedzinie epidemiologii na Wydziale Epidemiologii Medycznej i Biostatystyki w Karolinska Insitutet, Szwecja i szef szwedzkiego rejestru bliźniaczego.

"Badanie ma poważne konsekwencje dla zrozumienia głębokiej i enigmatycznej historii udomowienia psów" - mówi zooarchaeolog i współautor badania Keith Dobney, Katedra Palaeoekologii Człowieka w Katedrze Archeologii, Klasyki i Egiptologii Uniwersytetu w Liverpoolu. "Dziesięciolecia badań archeologicznych pomogły nam stworzyć lepszy obraz tego, gdzie i kiedy psy weszły do świata ludzi, ale nowoczesne i starożytne dane genetyczne pozwalają nam teraz bezpośrednio zbadać dlaczego i jak?

3.jpg

Źródło: Google, Uppsala University.