Sort:  

Ciekawe dlaczego to cię ciekawi... i jakie pobudki tobą kierują?

Tym że ją wywaliłeś i jaki to był powód :)

A kto powinien znać według ciebie te powody?

Niezły tok rozumowania... żałosne !!!

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01