Monety na STEEMIT - Seria "Historia Monety Polskiej” (część 2)

in #polish5 years ago

Monety na Steemit

Witam wszystkich. Dziś kończymy przedstawiać dotychczasowo wyemitowane monety z serii „Historia monety polskiej”. Zachęcam do zapoznania się również z poprzednim postem, bo jest to bardzo ciekawa porcja wiedzy historycznej, a i wrażenia estetyczne po obejrzeniu tych dzieł sztuki mincerskiej są na wysokim poziomie. Do stworzenia opisu tematu monety posłużę się internetową encyklopedią tzn. "Wikipedii", natomiast piękne zdjęcia monet będą zaczerpnięte z oficjalnej strony Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Polecam również moje starsze posty, które potrafią zawsze zaskoczyć czymś nowym. Tak więc zaczynajmy.

„Historia Monety Polskiej”

Półgrosz Władysława Jagiełły 20zł 2015
2015_16___polgrosz_jagielly_R.jpg
2015_16___polgrosz_jagielly_A.jpg
Opis:Półgrosz Władysława Jagiełły- Półgrosz był srebrną monetą wprowadzoną przez Władysława Jagiełłę. Wówczas system był oparty na półgroszu i małowartościowym już denarze. Awers półgrosza Jagiełły przedstawia koronę z napisem w otoku "+MONE WLADISLAI". Na rewersie jest przedstawiony orzeł i ciąg dalszy napisu w otoku"+REGIS*POLONIE" co oznacza razem (Moneta Władysława, króla Polski).
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 163zł

Dukat Zygmunta Starego 20zł 2016
2016_11___dukat_R.jpg
2016_11___dukat_A.jpg
Opis:Dukat Zygmunta Starego - Dukaty to złote monety wprowadzone w Polsce w 1528 roku. Polski złoty dukat dzielił się na 30 realnych groszy. Awers przedstawia popiersie króla w zbroi i koronie zwrócone w prawo, a w otoku widnieje napis "SIGIS I REX POL" co oznacza (Zygmunt I król Polski). Dodatkowo na dole jest data i ornament roślinny. Rewers przedstawia koronę a pod nią pięciopolową tarczę herbową. Tarcza ta zawiera na swych polach u góry Orła polskiego i Pogoń litewską a na dole Lwa ruskiego i Orła pruskiego. Natomiast na środku herb Habsburgów, który upamiętniał matkę króla. Oprócz oznaczenia miejsca wybicia i podskarbiego koronnego widnieje również na otoku sentencja: "IVSTVS VT PALMA FLOREBIT" - (Sprawiedliwy jako palma zakwitnie).
Stop: Srebro 925/1000 + selektywne złocenie
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 182,75zł

Szeląg, talar Stefana Batorego 20zł 2016
2016_17___talar_Stefana_Batorego_A.jpg
2016_17___talar_Stefana_Batorego_R.jpg
Opis:Szeląg, talar Stefana Batorego - Talarem nazywano grubą monetę srebrną bitą w Europie, natomiast szelągiem monetę srebrną równą 1/3 grosza. Talar koronny Stefana Batorego był bardzo ceniony, a jego waga wynosiła 28.78 grama. Awers talara wybitego w Olkuszu przedstawia półpostać króla w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Posiada przedzielona po bokach datę i napis w otoku "STEPHANVS D G REX POLONIÆ" Rewers przedstawia orła z koroną i z małą tarczą z herbem Batorych. Na otoku widnieje napis "MAG DVX LITVA RVSSIÆ PRVS MASO & C". Napis z twój stron monety mówi że brzmi monetę wybił Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki itd. Natomiast szeląg (pospolita moneta) na awersie przedstawia literę S (monogram króla) pod koroną i miniaturową tarczę herbową Batorych. Na otoku widnieje napis "STEPHA D G REX POL". Na rewersie szeląga natomiast są umieszczone pod koroną dwie tarcze z herbami Litwy i Korony. Na otoku widnieje napis "SOLIDVS REG POL" i data.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 136zł

100 dukatów Zygmunta III 20zł 2017
2017_10___100_dukatow_R.jpg
2017_10___100_dukatow_A.jpg
Opis:100 dukatów Zygmunta III - 100 dukatów Zygmunta III jest najbardziej wartościową polską monetą w historii. Miała średnice 69.4 mm i wagę 348.34 gram a kruszcem z jakiego ją wykonano było oczywiście złoto w próbie 967. Wybito ją w mennicy w Bydgoszczy i upamiętniała zwycięstwo na Turkami pod Chocimiem. Awers przedstawia popiersie króla bez korony, w bogatej zbroi, zwrócone w prawo. Rewers natomiast przedstawia dziewięciopolową tarczę z herbami pod koroną. Do tego dochodzą napisy w otoku na awersie i rewersie, które w skrócie przedstawiają tytuły króla. Co ciekawe jeden z egzemplarzy sprzedano na aukcji kilka lat temu za półtora miliona dolarów.
Stop: Srebro 925/1000 + selektywne złocenie
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 18 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 174zł

Talar Władysława IV 20zł 2017
2017_25___talar_R.jpg
2017_25___talar_A.jpg
Opis:Talar Władysława IV - Zabytkowy talar Władysława IV przedstawia na awersie popiersie króla zwrócone w prawo w koronie i zbroi z szerokim naramiennikiem i Order Złotego Runa na piersi (najwyższe odznaczenie państwowe Królestwa Hiszpanii oraz rycerski order domowy byłego austriackiego domu panującego Habsburgów). Rewers przedstawia dziewięciopolową tarczę herbową pod koroną, opasaną Orderem Złotego Runa. Na awersie i rewersie widnieją również napisy w otoku przedstawiające tytuły króla.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 18 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 148zł

Boratynka i tymf Jana Kazimierza 20zł 2018
2018_08___boratynka_R.jpg
2018_08___boratynka_A.jpg
Opis:Boratynka i tymf Jana Kazimierza - Boratynka i Tymf zostały symbolem upadku gospodarczego Rzeczypospolitej. Boratynka była to drobna, miedziana moneta (deprecjonowany szeląg), która swoją nazwę zawdzięcza nazwisku ówczesnego zarządcy mennicy krakowskiej - Włochowi Boratiniemu. Wybito setki milionów tych monet w kilku mennicach, które miały przymusową urzędową wartość srebrnego szeląga, czyli 1/3 grosza. Monety powstały by zapłacić zaległy żołd buntującemu się wojsku. Dodatkowo Boratini oszukiwał skarb państwa i wybijał większe ilości monet, co tylko pogłębiało kryzys walutowy. Tymf natomiast jest to potoczna nazwa pierwszych polskich srebrnych monet bitych w latach 1664-1667. Nominał Tymfa wynosił 30 groszy, ale realnie wartość wynosiła nie więcej niż 10-15 groszy (niska zawartość srebra). Nazwa pochodzi od dzierżawcy mennic koronnych Andrzeja Tymfa, który de facto również dopuścił się nadużyć i musiał uciekać z kraju.
Stop: Srebro 925/1000 + selektywne platerowanie
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 18 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 178,45zł

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNA CIEKAWA SERIA!!!

Kontakt

Jeśli ktoś by miał jakieś pytania to zapraszam do kontaktu poprzez: Steem.chat (@arabson1990) lub wysyłając przelew 0.001 SBD/STEEM z zaszyfrowaną wiadomością w memo. Pozdrawiam

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group. Kurator @julietlucy.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63115.39
ETH 2963.92
USDT 1.00
SBD 3.77