Monety na STEEMIT - Seria "Historia Monety Polskiej” (część 1)

in #polish5 years ago

Monety na Steemit

Witam wszystkich po dwutygodniowej przerwie spowodowanej wizytą w Bieszczadach i unikaniem wilków i niedźwiedzi :) Dziś mam coś dla fanów Polskiej historii a dokładniej historii polskiej monety. Seria ta nosi nazwę „Historia monety polskiej” a monety wybite w niej są pięknymi dziełami sztuki mincerskiej. Do stworzenia opisu tematu monety posłużę się internetową encyklopedią tzn. "Wikipedii", natomiast piękne zdjęcia monet będą zaczerpnięte z oficjalnej strony Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Mam nadzieję, że każdy dowie się czegoś nowego z dzisiejszego postu i będzie czekał z niecierpliwością na kolejny. Tak więc zaczynajmy.

„Historia Monety Polskiej”

Denar Bolesława Chrobrego 5zł 2013
2013_10___denar_chrobrego_5zl_R.jpg
2013_10___denar_chrobrego_5zl_A.jpg
Opis: Denar Bolesława Chrobrego - Denarem nazywano lekką srebrna monetę (na ziemiach Polskich jego waga wynosiła około 1 grama). Denar przedstawiony na monecie uważany jest za najstarszy denar Bolesława I Chrobrego (istniało kilka typów). Awers denara przedstawia strzałę wyrastająca z drzewa życia i otokowy napis "BOLEZLAV DUX". Na rewersie natomiast widzimy krzyż patriarchalny. Obecnie znane są 3 egzemplarze tej monety.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 24 mm
Masa: 7,07 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 115zł

Denar Bolesława Śmiałego 5zł 2013
2013_14___denar_smialego_5zl_R.jpg
2013_14___denar_smialego_5zl_A.jpg
Opis: Denar Bolesława Śmiałego - Na monecie przedstawiony jest jeden typ denara królewskiego Bolesława II Śmiałego. Awers przedstawia półpostać króla w koronie z mieczem w dłoni. Natomiast rewers przedstawia bramę z trzema wieżami z kulistymi kopułami.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 24 mm
Masa: 7,07 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 97,67zł

Denar typu 2. Bolesława Krzywoustego 10zł 2014
2014_04___denar_krzywoustego_10zl_R.jpg
2014_04___denar_krzywoustego_10zl_A.jpg
Opis: Denar typu 2. Bolesława Krzywoustego - Na monecie przedstawiony jest jeden typ denara książęcego Bolesława Krzywoustego. Awers przedstawia księcia siedzącego na tronie z podniesiona ręką i napisem w otoku "DVCIS BOLEZLA". Natomiast rewers przedstawia krzyż i napis w otoku "DENARIVS".
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 89,50zł

Brakteat Mieszka III 10zł 2014
2014_12___brakteat_mieszka_R.jpg
2014_12___brakteat_mieszka_A.jpg
Opis: Brakteat Mieszka III - Brakteatem nazywamy cienką srebrną, jednostronnie wybitą monetę. Po odciśnięciu stempla powstawał wypukły awers i wklęsły (negatyw) na rewersie. Na monecie przedstawiony jest Brakteat "hebrajski" Mieszka Starego datowany na przełom XII i XIII wiek. Nazywany "hebrajskim" przez napisy w tym języku (mennice prowadzili prawdopodobnie Żydzi).
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 82,50zł

Brakteat Leszka Białego 10zł 2014
2014_17___brakteat_leszka_R.jpg
2014_17___brakteat_leszka_A.jpg
Opis: Brakteat Leszka Białego - Na monecie przedstawiony jest Brakteat ze skarbu odkrytego w Krakowie. Przypisywany jest księciu Leszkowi Białemu i przedstawia skrzydlatego smoka, który miał symbolizować moc księcia.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 96zł

Floren Władysława Łokietka 20zł 2015
2015_04___floren_lokietka_R.jpg
2015_04___floren_lokietka_A.jpg
Opis: Floren Władysława Łokietka - Florenem nazywano złotą monetę o masie około 3,5 grama bitą we Florencji (szybko jednak zaczęto naśladować go w innych krajach). Awers przedstawia Króla Władysława Łokietka siedzącego na tronie, trzymającego w dłoniach symbole władzy królewskiej - jabłko i berło. Napis otokowy brzmi "WLADISLAVS DI G REX" - (Władysław, z Bożej łaski król). Rewers przedstawia postać św. Stanisława oraz napis "S STANISLAVS POLE" - (święty Stanisław polski). Do dziś przetrwał jeden egzemplarz tej monety, który i tak cudem uratowano przed przetopieniem. Drugi znany egzemplarz zaginął gdzieś na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Egzemplarz jest bezcenny.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 177zł

Grosz Kazimierza Wielkiego 20zł 2015
2015_10___grosz_kazimierza_R.jpg
2015_10___grosz_kazimierza_A.jpg
Opis: Grosz Kazimierza Wielkiego- Grosz Krakowski wybijany od 1367 roku przez Kazimierza Wielkiego był srebrną monetą o wadze 3,2 grama. Odpowiadał 16 denarom i był wzorowany na Groszu Praskim. Awers przedstawia koronę i napis w podwójnym otoku "KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLONIE". Natomiast rewers przedstawia orła otoczonego napisem "GROSSI CRACOVIENSESS". Do dziś zachowało się tylko 37 egzemplarzy.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 38,61 mm
Masa: 28,28 g
Nakład: do 20 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 156,67zł

JUŻ WKRÓTCE CIĄG DALSZY TEJ SERII

Kontakt

Jeśli ktoś by miał jakieś pytania to zapraszam do kontaktu poprzez: Steem.chat (@arabson1990) lub wysyłając przelew 0.001 SBD/STEEM z zaszyfrowaną wiadomością w memo. Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 61875.79
ETH 3013.13
USDT 1.00
SBD 3.69