Monety na STEEMIT - Seria "Dzieje Złotego”

in #polish5 years ago

Monety na Steemit

Witam wszystkich. Dziś znów zobaczymy "ciekawe monety na monetach". Przedstawię wam polską serię monet „Dzieje złotego”. Seria ta nie jest liczna, ale przedstawia kilka ciekawych polskich monet z okresu II RP. Zachęcam do zapoznania się również z poprzednimi postami, bo jest to bardzo ciekawa porcja wiedzy historycznej przedstawiona w pięknej mincerskiej oprawie. Standardowo do stworzenia opisu tematu monety posłużę się internetową encyklopedią tzn. "Wikipedii", natomiast piękne zdjęcia monet będą zaczerpnięte z oficjalnej strony Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Tak więc, nie przedłużając - zaczynajmy.

„Dzieje Złotego”

Dzieje złotego: 1 złoty z 1924 r. - 2zł 2004
2004_04___dzieje_zlotego_2zl_rewers.jpg
2004_04___dzieje_zlotego_2zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: 1 złoty z 1924 r. - Jest to moneta jednozłotowa o wadze 5 gram bita w srebrze próby 750. Monety te wycofano z obiegu 31 grudnia 1932 r. (wycofano z obiegu 63% całkowitego nakładu). Były bite w mennicy: w Paryżu (znak mennicy – róg obfitości z lewej, pochodnia z prawej strony daty) i w Londynie (kropka po dacie). Na rewersie widnieje półpostać kobiety z warkoczem na tle kłosów oraz cyfra 1 i napis „ZŁOTY”. Monety te wydawano w kasach Banku Polskiego w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego.
Stop: Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1)
Stempel: Zwykły
Średnica: 27 mm
Masa: 8,15 g
Nakład: 800 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 3zł

Dzieje złotego: 1 złoty z 1924 r. - 10zł 2004
2004_04___dzieje_zlotego_10zl_rewers.jpg
2004_04___dzieje_zlotego_10zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: 1 złoty z 1924 r. - Jest to moneta jednozłotowa o wadze 5 gram bita w srebrze próby 750. Monety te wycofano z obiegu 31 grudnia 1932 r. (wycofano z obiegu 63% całkowitego nakładu). Były bite w mennicy: w Paryżu (znak mennicy – róg obfitości z lewej, pochodnia z prawej strony daty) i w Londynie (kropka po dacie). Na rewersie widnieje półpostać kobiety z warkoczem na tle kłosów oraz cyfra 1 i napis „ZŁOTY”. Monety te wydawano w kasach Banku Polskiego w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: 55 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 35,33zł

Dzieje złotego: Żaglowiec (2 złote i 5 złotych z 1936 r.) - 2zł 2005
2005_05___dzieje_zlotego_zaglowiec_2zl_rewers.jpg
2005_05___dzieje_zlotego_zaglowiec_2zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: Żaglowiec (2 złote i 5 złotych z 1936 r.)- Były to ostatnie okolicznościowe monety wybite w II RP. Były bite w mennicy Warszawskiej w srebrze próby 750 i miały wagę 4,4g (2 złote) i 11g (5 złotych). Wycofano je dopiero rozporządzeniem wydanym w okresie Generalnego Gubernatorstwa. Monety te upamiętniają 15. rocznicę budowy portu w Gdyni. Rewers przedstawia żaglowiec "Dar Pomorza", czyli trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata), który społeczeństwo Pomorza zakupiło w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Można jednak spotkać się też z inną opinią, a mianowicie iż jest to Lwów – pierwszy polski żaglowiec szkolny.
Stop: Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1)
Stempel: Zwykły
Średnica: 27 mm
Masa: 8,15 g
Nakład: 950 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 2zł

Dzieje złotego: Żaglowiec (2 złote i 5 złotych z 1936 r.) - 10zł 2005
2005_05___dzieje_zlotego_zaglowiec_10zl_rewers.jpg
2005_05___dzieje_zlotego_zaglowiec_10zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: Żaglowiec (2 złote i 5 złotych z 1936 r.)- Były to ostatnie okolicznościowe monety wybite w II RP. Były bite w mennicy Warszawskiej w srebrze próby 750 i miały wagę 4,4g (2 złote) i 11g (5 złotych). Wycofano je dopiero rozporządzeniem wydanym w okresie Generalnego Gubernatorstwa. Monety te upamiętniają 15. rocznicę budowy portu w Gdyni. Rewers przedstawia żaglowiec "Dar Pomorza", czyli trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata), który społeczeństwo Pomorza zakupiło w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Można jednak spotkać się też z inną opinią, a mianowicie iż jest to Lwów – pierwszy polski żaglowiec szkolny.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: 61 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 36,75zł

Dzieje złotego: 10 złotych z 1932 r. - 2zł 2006
2006_03___dzieje_zlotego_2zl_rewers.jpg
2006_03___dzieje_zlotego_2zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: 10 złotych z 1932 r. - Była pierwszą dziesięciozłotową monetą wprowadzoną do obiegu w II RP. Była bita w mennicy Warszawskiej i w Londyńskiej w srebrze próby 750 i miały wagę 22 gram. Tak samo jak żaglowce wycofano je rozporządzeniem wydanym w okresie Generalnego Gubernatorstwa. Rewers monety przedstawia lewy profil głowy kobiety w wianku na tle promieni słonecznych w formie zboża. Jest to portret Polonii (personifikacja Polski), chodź znana jest również jako portret królowej Jadwigi. Z tym wizerunkiem były bite również srebrne monety 2 i 5 złotowe.
Stop: Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1)
Stempel: Zwykły
Średnica: 27 mm
Masa: 8,15 g
Nakład: 950 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 2,33zł

Dzieje złotego: 10 złotych z 1932 r. - 10zł 2006
2006_03___dzieje_zlotego_10zl_rewers.jpg
2006_03___dzieje_zlotego_10zl_awers.jpg
Opis:Dzieje złotego: 10 złotych z 1932 r. - Była pierwszą dziesięciozłotową monetą wprowadzoną do obiegu w II RP. Była bita w mennicy Warszawskiej i w Londyńskiej w srebrze próby 750 i miały wagę 22 gram. Tak samo jak żaglowce wycofano je rozporządzeniem wydanym w okresie Generalnego Gubernatorstwa. Rewers monety przedstawia lewy profil głowy kobiety w wianku na tle promieni słonecznych w formie zboża. Jest to portret Polonii (personifikacja Polski), chodź znana jest również jako portret królowej Jadwigi. Z tym wizerunkiem były bite również srebrne monety 2 i 5 złotowe.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: 61 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 35,70zł

Dzieje Złotego: 5 złotych z 1928 r. (Nike) - 2zł 2007
2007_04___dzieje_zlotego_nike_2zl_rewers.jpg
2007_04___dzieje_zlotego_nike_2zl_awers.jpg
Opis:Dzieje Złotego: 5 złotych z 1928 r. (Nike) - Jest to pięciozłotowa moneta o wadzę 18 gram, bita w srebrze próby 750 w latach 1928–1932. Mennice które wybijały ta monetę to mennica w Brukseli i Warszawie. Na rewersie przedstawiono kroczącą boginię zwycięstwa Nike i napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Na rancie umieszczono wklęsły napis SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX (dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem). Monetę wycofana z obiegu 30 września 1934 roku, z powodu zmiany w ustroju monetarnym (była 7gram cięższa niż 5złotych "Jadwiga"). Z łącznego nakładu wszystkich roczników wynoszącego 26,7 mln sztuk, mennica przetopiła 22,8 mln, co czyni ją atrakcyjną dla kolekcjonerów.
Stop: Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1)
Stempel: Zwykły
Średnica: 27 mm
Masa: 8,15 g
Nakład: 900 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 2,25zł

Dzieje Złotego: 5 złotych z 1928 r. (Nike) - 10zł 2007
2007_04___dzieje_zlotego_nike_10zl_rewers.jpg
2007_04___dzieje_zlotego_nike_10zl_awers.jpg
Opis:Dzieje Złotego: 5 złotych z 1928 r. (Nike) - Jest to pięciozłotowa moneta o wadzę 18 gram, bita w srebrze próby 750 w latach 1928–1932. Mennice które wybijały ta monetę to mennica w Brukseli i Warszawie. Na rewersie przedstawiono kroczącą boginię zwycięstwa Nike i napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Na rancie umieszczono wklęsły napis SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX (dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem). Monetę wycofana z obiegu 30 września 1934 roku, z powodu zmiany w ustroju monetarnym (była 7gram cięższa niż 5złotych "Jadwiga"). Z łącznego nakładu wszystkich roczników wynoszącego 26,7 mln sztuk, mennica przetopiła 22,8 mln, co czyni ją atrakcyjną dla kolekcjonerów.
Stop: Srebro 925/1000
Stempel: Lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: 52 000
Średnia cena (według portalu cenum.pl): 36,47zł

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNA CIEKAWA SERIA MONET

Kontakt

Jeśli ktoś by miał jakieś pytania to zapraszam do kontaktu poprzez: Steem.chat (@arabson1990) lub wysyłając przelew 0.001 SBD/STEEM z zaszyfrowaną wiadomością w memo. Pozdrawiam

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group. Kurator @julietlucy.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 61585.79
ETH 3005.19
USDT 1.00
SBD 3.68