Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Steemit nie lubi spamowych i mało wartościowych wpisów... why?

·

dlaczego turcy w kryzysie pieniądza nie kupuja botcoina a ponoc grecy kupowali .Wpis ma zaincjować dyskusję bo jedynym sensem steemit jest dialog a nie monolog .Rozumisz kolego