Koniec ery gotówki

in polish •  last year

Scenariusz wydaje się przesądzony .Jak banki będą bronić swojej pozycji?
Emisją waluty cyfrowej i jej wdrożeniem przez manipulacje tłumu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, thank you for contributing to Steemit!

I upvoted and followed you; follow back and we can help each other succeed :)

P.S.: My Recent Post