5 zasad blockchain

in polish •  11 months ago  (edited)

Blockchain nie polega na robieniu czegoś taniej lub szybciej, ale raczej na robieniu czegoś innego. Dzięki technologii rozproszonej możesz wdrażać nowe modele biznesowe i eliminować nieefektywność. Tworzy to wartość, która pozwala iść za nowymi klientami, oferować nowe typy usług.

Decentralizacja to ludzie-system głosowań

Inteligentne kontrakty nie eliminują prawników, ale eliminują niepotrzebne procesy sądowe. W ten sposób oszczędzając pieniądze uczciwych ludzi i cenny czas sądownictwa.

Przychody platform pochodzą z opłat transakcyjnych. Brak dystrybutorów, brak dodatkowej wysyłki, brak sprzedawców detalicznych, brak hurtowni, brak odpadów. Inteligentne kontrakty, które precyzują warunki i zasady.
Czy możemy dzielić się przychodami? Tak.

Wirtualne waluty będą skupiać się wokół społeczności tematycznych. I do tego trendu trzeba się adaptować

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!