Memory of the golden Polish autumn... / Wspomnienie złotej polskiej jesieni...

in polish •  last year

Winter gray "forced me" to return with memories to the last beautiful weekend of this year, accompanied by a beautiful sky and a wonderfully warming sun :) In the background, the Baltic Sea and the river "Orzechówka" flowing into it. Photo taken from one of the cliffs that are permanently inscribed in the coastal landscape element east of Ustka.!

Zimowa szarość "zmusiła mnie" do powrotu wspomnieniami do ostatniego pięknego weekendu tego roku, któremu towarzyszyło piękne niebo i grzejące cudownie Słońce :) W tle Bałtyk oraz wpływająca do niego rzeczka "Orzechówka". Zdjęcie zrobione z jednego z klifów, które są na stałe wpisanym elementem krajobrazu wybrzeża na wschód od Ustki.


IMG_0938.JPG

IMG_0922.JPG

IMG_0934.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
·

I'm glad that you like it :) This is one of my favourite places.

Ładne mamy widoki nad tym polskim morzem.

·

Zgadzam się! Dlatego korzystam z nich :)