RE: Miłość ci wszystko.... wyleczy?

You are viewing a single comment's thread from:

Miłość ci wszystko.... wyleczy?

in polish •  last year 

Właśnie przeczytałam na fb udostępniony post mistrza ceremonii, znawcę wszechrzeczy pana z. na temat wścieklizny. Post zamieszczony w jego grupie a komentowany przez innych. "Wścieklizna nie istnieje, nie jest groźna, szczepić po pogryzieniu to w ogóle paranoja".

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Haha :-D Zięba pierwszy od teorii spiskowych w medycynie :-) Ciekawe czy by tak samo mówił, gdyby go bezpański pies na ulicy ugryzł ;-)

witamina c lewoskrętna, wlewy domózgowe

Rozumiem, że lewoskrętną to wlewa się do mózgu przez prawe ucho bo inaczej nie zadziała. Najpierw chyba trzeba zrobić małą dziurkę... 😂

  ·  last year (edited)

Ktoś powinien mu wściekłą wewiórkę wysłać w paczce 😂