You are viewing a single comment's thread from:

RE: Oglądacie mecz?

in #polish4 years ago

Przejrzałam rano onet, wp, interię - i na żadnym z nich nie było wyniku meczu! Na żadnym! Wygrali, różne memy i podobne bzdety - pełno, ale wyniku nie widziałam :( Dopiero na stimerku u Ciebie. Brawo Ty.

Sort:  

Bo pewnie nie oglądali do końca :D A ja tak!