Manha de Carnaval, czyli motyw z filmu Czarny Orfeusz

in polish •  2 years ago 


Manha de Carnaval, czyli "Poranek Karnawału", to utwór napisany przez Luisa Bonfę, jednego z najwybitnieszych kompozytorów bossanovy. Tu nietypowa wersja trzygłosowa. Niestety nie wiem kto ją opracował. Manha de Carnaval była jednym z pierwszych utworów bossanovy, który zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych. Manha de Carnaval została wykorzystana w brazylijskim filmie Czarny Orfeusz, który wygrał Oskara w roku 1960.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @andrewlabudzki! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.