(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 8(8) (ZAKOŃCZONA)

in #polish5 months ago (edited)


obraz.png

ZASŁONIĘTE HASŁA
Zasady zabawy:

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie
  • Odsłonięta już gdzieś literka może się powtarzać w innym, zasłoniętym miejscu
  • Galeria Sławy czyli lista dotychczasowych zwycięzców zabawy: (1)@curiosit (2)@curiosit (3)brak zwycięzcy (4)brak zwycięzcy (5)@curiosit (6)brak zwycięzcy (7)brak zwycięzcy (8)?

TO JEST STANDARDOWA WERSJA MOJEJ ZGADYWANKI I PODPOWIEDZI BĘDĄ WYSYŁANE OD CZASU DO CZASU

Sort:  

PODSUMOWANIE ZABAWY:
Nikt nie odgadł hasła.Brak zwycięzcy.
Poniżej hasło w postaci całego odsłoniętego obrazka:
obraz.png

KONIEC ZABAWY

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46