(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 7(7) (ZAKOŃCZONA)

in #polish10 months ago (edited)


7(7).gif

ZASŁONIĘTE HASŁA
Zasady zabawy:

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie
  • Odsłonięta już gdzieś literka może się powtarzać w innym, zasłoniętym miejscu
  • Galeria Sławy czyli lista dotychczasowych zwycięzców zabawy: (1)@curiosit (2)@curiosit (3)brak zwycięzcy (4)brak zwycięzcy (5)@curiosit (6)brak zwycięzcy (7)?

TO JEST STANDARDOWA WERSJA MOJEJ ZGADYWANKI I PODPOWIEDZI BĘDĄ WYSYŁANE OD CZASU DO CZASU

Sort:  

PODSUMOWANIE ZABAWY:
Nikt nie odgadł hasła.Brak zwycięzcy.
Poniżej hasło w postaci całego odsłoniętego obrazka:

Clipboard01.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 22682.84
ETH 1631.88
USDT 1.00
SBD 2.64