(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 4(4)

in #polish9 months ago (edited)

4(4).gif

ZASŁONIĘTE HASŁA

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie
  • Odsłonięta już gdzieś literka może się powtarzać w innym, zasłoniętym miejscu
Sort:  

PODSUMOWANIE: Zasłoniętym hasłem było "BĄDŹ SOBĄ". Nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Brak zwycięzcy. Poniżej obrazek z całym odsłoniętym hasłem:
4(5) zakonczenie.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00