(STEEMIT)ZASŁONIĘTE HASŁA 3(7)

in #polish9 months ago

3(7).gif

ZASŁONIĘTE HASŁA

  • Odczytaj lub odgadnij jako pierwsza osoba zasłonięte hasło z obrazka
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu proszę podawać tylko jedno hasło
  • Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu zabawy
  • W kolejnych moich postach będę stopniowo odsłaniał hasło, aż do momentu gdy ktoś je odgadnie
Sort:  

Wyniki zabawy:
Już nie ma czego odkrywać. Hasłem tej zabawy było "MAŁA CZARNA". Nikt nie odgadł. Brak zwycięzcy.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57030.30
ETH 4567.59
BNB 624.56
SBD 7.27