Jak samodzielnie uruchomić Masternode na przykładzie HTRC

in polish •  10 months ago  (edited)


Kolejne czynności:

 1. Zakładamy serwer Ubuntu 16.04 64bit w wersji za 5 USD miesięcznie w lokalizacji np Frankfurt
  Do założenia serwera polecam serwer https://www.vultr.com/?ref=7432533 ( z góry dziękuję za rejestrację z mojego reflinku )
  2.Uruchamiamy program Putty i logujemy się na serwer

 2. Wykonujemy następujące komendy:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  następnie:
  sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y install libdb++-dev libboost-all-dev libcrypto++-dev libqrencode-dev libminiupnpc-dev libgmp-dev libgmp3-dev autoconf autogen automake bsdmainutils libzmq3-dev libminiupnpc-dev libevent-dev

  następnie kolejno:
  sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
  i dalej tak jak w instrukcji: http://htrcoin.com/MN_Hot_and_Cold.pdf oraz omówieniu w filmiku


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 8.15 % upvote from @boomerang.

Ciekawy, dobrze zrobiony poradnik. Pozdrawiamy i zostawiamy upvote :)