Znowu leje...

in #polish4 years ago

W nocy nie dało się spać, bo ok. 1. burza, grzmoty, błyskawice, deszcz. Po mniej więcej godzinie jakby się uspokoiło, ale niestety, ok. 3. powtórka, tyle, że bardziej i dłużej brzmiało i błyskało. Strach się nie bać... Koty też biegały pobudzone i wystraszone, jednym słowem groza!
W dzień upał niemiłosierny...
A teraz znowu grzmi i leje...
Takiego lata chcieliśmy???

Sort:  

W ogóle 'burzliwe' to lato.

Bardzo :)

Niestety, pogoda nie chce się nas słuchać. Na pewno kiedyś będzie lepiej. Może przydałyby Ci się zatyczki do uszu i dobra książka?

Coin Marketplace

STEEM 0.37
TRX 0.05
JST 0.041
BTC 32481.15
ETH 2064.91
USDT 1.00
SBD 5.94