Sort:  

Chciałyśmy, ale wiza była jednokrotnego wjazdu i za bardzo nie było opcji :( powinnyśmy to przed wyjazdem zaplanować lepiej

Zapomniałem o wizach.

Sponton to sponton - rządzi się swoimi prawami, więc nie rozpamiętujcie tego za bardzo :-). Następnym razem ;-).

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12818.13
ETH 395.90
USDT 1.00
SBD 0.99