Zapisane w starym zeszycie, kilkuletnie wiersze/myśli.

in polish •  2 years ago  (edited)

Bez nazwy.png

Witajcie ponownie!

Do końca niedzieli miałam zamiar wrzucić tu pierwszą z recenzji, jednakże przeszkodziło mi w tym przeziębienie. Więc recenzji brak. Acz jako, że postanowiłam sobie nie robić jakichś dużych przerw. (Czyli koło tygodnia. (Chciałabym udowodnić pewnej sceptycznej osobie, że nadeszły czasy na powszechnie nazywane "zarabianie przez internet")). Wklejam swoje rozmyślenia. Są tylko moje, rozumiem, że ktoś inny widzi to wszystko inaczej. (Ludzie są tak bardzo różni a nie tolerują inności, śmieszni jesteśmy.) Ale już przynudzała nie będę. Po prostu wkleję to, co wkleić mam.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

by: @akanee

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zdrowiej i powodzenia w zarabianiu przez internet :)

Bardzo dziękuję.

Congratulations @akanee! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

wzruszyłem się :)