[WYNALAZKI] Ogniwo Elektryczne

in polish •  last year  (edited)

baterie.png

1800r Alessandro Volta

Ogniwo elektryczne znane jest już od ponad dwóch wieków. W czasach, kiedy elektryczność zaledwie zaczynała się upowszechniać, włoski fizyk i fizjolog, Luigi Galvani, zaobserwował skurcze wypreparowanych żabich udek.

zabie-udka-42458.jpg

Skurcze mięśni występowały tylko wtedy gdy dotykał je dwoma połączonymi płytkami, wykonanymi z różnych metali. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, Galvani w roku 1786 stwierdził obecność elektryczności w organizmach zwierzęcych, a dokładnie w ich mięśniach i nerwach.

Alessandro-Volta-wyizolował-metan-stowrzył-pierwszą-baterię.jpg

Alessandro Volta przyjął te teorię, ale szybko zdał sobie sprawę, że to właśnie kawałki różnych metali w styczności z płynnym przewodnikiem, elektrolitem, wytwarzają elektryczność. W roku 1800 Volta, łącząc ze sobą wiele ogniw, zbudował stos elektryczny, będący pierwowzorem baterii.

Składał się on z okrągłych płytek cynkowych i miedzianych (lub srebrnych), rozdzielonych krążkami papieru nasyconego solanką, czyli wodą o dużym stężeniu soli. Volta, dumny ze swego wynalazku, ogłosił swoje odkrycie 20 marca 1800 roku w znanym liście skierowanym do prezydenta Royal Society w Londynie.

Mam nadzieję że takie krótkie ciekawe wpisy co jakiś czas, wam się spodobają :D

Jeżeli się spodobało i chcesz mnie wesprzeć zostaw UPVOTE i FOLLOW. Dziękuję!

[ŹRÓDŁA]
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_Volty

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

fajne

Congratulations @akaczynsky! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your Board of Honor.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!