Poziomy rozwoju cywilizacji! [UNIWERSUM]

in polish •  last year 

Jesteśmy cywilizacją. Uczymy się, tworzymy, rozwijamy oraz czerpiemy energię. Na jakim etapie cywilizacji jesteśmy? Ile jeszcze przed nami? Kto z nami o to rywalizuje? Zapraszam:

IMG_20180921_213937.jpg

Wyróżniamy 7 typów cywilizacji. Czym one się różnią? Do której należymy?:

Poziom 0 - cywilizacja musi wieść zorganizowane życie, posiadać pismo, kulturę oraz handlować. Mieć dostęp do wszystkich możliwych typów zasobów energetycznych. Tutaj bardzo dobrze się prezentujemy.

Poziom 1 - cywilizacja musi umieć czerpać energię ze swojego słońca oraz być w stanie mieć wpływ na katastrofy ekologiczne na planecie (np: trzęsienia ziemi). Jest do tego potrzeba kolonizacja kosmosu. (Szacuje się że dojdziemy do tego poziomu w 2800 roku)

Poziom 2 - cywilizacja jest wstanie wykorzystywać energię z całej galaretki. Daje jej to możliwość władania cała galaktyką. (Szacuje się że osiągniemy ten poziom za około 10 000lat)

660px-Consommations_énergétiques_des_trois_types_de_l'échelle_de_Kardashev.svg.png

Poziom 3 - cywilizacja jest wstanie czerpać energię z tysiąca galaktyk.

Poziom 4 - cywilizacja jest wstanie czerpać energię z całego wszechświata (uniwersum).

dyson.jpg

Poziom 5 - cywilizacja jest wstanie czerpać energię z wielu wszechświatów.

dyson_sphere_critical_by_rastill.png

Poziom 6 (GOD) - cywilizacja jest wstanie tworzyć własne wszechświaty tylko po to aby czerpać z nich energię.

Multiverse_by_CryptFiend.jpg

Prawdopodobnie gdy spotkamy się z jakąś inną cywilizacją wyższego poziomu będziemy przypisywać im boski status. Jednak czy są inne cywilizacje? Ile ich jest? Czy je spotkamy? Już w krótce pojawią się nowe wpisy z tej serii na moim blogu, zapraszam do śledzenia!

Podobało się? Zostaw UPVOTE oraz FOLLOW!

[Źródła]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @akaczynsky! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @akaczynsky! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!