You are viewing a single comment's thread from:

RE: Monstera dziurawa (Deliciosa) 🌿

in #polish4 months ago (edited)

Piękny kwiat. Ciekawe czy by się u nas przyjął, bo mieszkamy w starej kamienicy i niestety bywa u nas wręcz zbyt wilgotno. Na szczęście dzieci nie interesują się naszymi kwiatami ;p A mamy ich aż 3 : storczyka, język teściowej i jeszcze jeden, nie wiem jak się nazywa ;/ Ja niezbyt mam rękę do kwiatów, zawsze mi zdychały, te 3 na razie jakoś się trzymają. Storczyk nawet przerósł moje oczekiwania, bo mam go już 4 lata ;p

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11602.64
ETH 378.85
SBD 1.05