Sort:  

Chyba nieświadomie zastosowałem skrót myślowy - chodziło mi o głos warty niewiele w kontekście "dorabiania sobie" na własnych komentarzach. Jak dziś zacząłem zgłębiać temat to widziałem i takich co swoje windowali do 75$.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11982.75
ETH 395.03
SBD 1.05