You are viewing a single comment's thread from:

RE: Takie pytanie ;)

in #polish4 years ago

Wszyscy zapominacie ze nie da się nałożyć podatku na konkretną gałąź gospodarki. Każdy podatek wpływa na wszystkie gałęzie gospodarki, raz mocniej raz słabiej.

Nowy podatek do paliwa to nie tylko wzrost ceny paliwa o 25gr ale również większe ceny każdego produktu czy usługi, gdyż transport jest sporym kosztem ukrytym w cenie. A jak wiadomo każdy podatek jest przenoszony przez firmy na konsumentów.

Sort:  

Ja się bardzo cieszę, że biorę udział w nowym programie rządowym 500-.