Pięć ciekawych aplikacji w STEEM

in #polish6 years ago (edited)


Na tej stronie znajdziesz wszystkie przedstawione w filmie projekty https://steemprojects.com/

Każdy z projektów został przeze mnie przedstawiony w bardzo podstawowy sposób. Zachęcam do sprawdzenia samemu.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

podoba mi sie pomysł na kadrowanie, ujecie pokoju
(konwencja trochę jak z Lyncha :)

Dziękuje

Fajny klimat wyszedł z tym światłem i wnętrzem!
W Pac-mana czasem pykam to teraz przerzucę się na wersję na Steem! :D

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 54643.99
ETH 3185.96
USDT 1.00
SBD 4.17