Tęczowy czołg czyli Cardisoma armatum

in #polishlast year (edited)

Zwierze to możemy nabyć za niewysoką cene ok 30 zł. Jednak trzeba się liczycz z innymi wydatkami.

Podstawowe informacje:

Cardisoma armatum – Krab tęczowy; posiada fantastyczne kolorki. Najlepiej widoczne zaraz po linieniu. Jest to zwierzak bardzo płochliwy. Przez co ciężki w oswojeniu. Dorastają do 10 cm. Na wolności nawet do 20 cm. Skorupiaka hodujemy w akwaterrarium...
czytaj dalej
IMG_6775.jpg

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Congratulations @adisonv13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19