Kluska w wapnie - Lissachatina fulica

in #polish2 years ago (edited)

Znudzony tym, że każdy Twój zwierzak chce Cię zabić? Szukasz czegoś o przyjaznym wyglądzie i usposobieniu? Właśnie znalazłeś :-) Afrykańskie ślimaki olbrzymie to jedne z najbardziej ,,miśkowatych'' bezkręgowców. Dzisiaj skupimy się głównie na jednym z najłatwiejszych w hodowli gatunków - Lissachatina fulica...
Czytaj dalej

Nie zapomnijcie zostawić upvote

IMG_6913.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57030.30
ETH 4567.59
BNB 624.56
SBD 7.27