Kluska w wapnie - Lissachatina fulica

in #polishlast year (edited)

Znudzony tym, że każdy Twój zwierzak chce Cię zabić? Szukasz czegoś o przyjaznym wyglądzie i usposobieniu? Właśnie znalazłeś :-) Afrykańskie ślimaki olbrzymie to jedne z najbardziej ,,miśkowatych'' bezkręgowców. Dzisiaj skupimy się głównie na jednym z najłatwiejszych w hodowli gatunków - Lissachatina fulica...
Czytaj dalej

Nie zapomnijcie zostawić upvote

IMG_6913.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 18367.78
ETH 608.60
SBD 1.21